"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2407МТ
№ търг EТ02081
Първа дата 01.12.2023 11:30
Втора дата 04.12.2023 11:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 40485.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2407МТ
Дървесен вид Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен
Едра 33 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 583 куб.м.
Общо 665.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:04
Приложения - 14.11.2023 11:31
Документация - 14.11.2023 11:31
 
Резултати
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 40485.00 лева без ДДС.