"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244904
№ търг EТ02213
Първа дата 20.12.2023 12:00
Втора дата 21.12.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 68926.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 244904
Дървесен вид Топола
Едра 650 куб.м.
Средна 69 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 83 куб.м.
Общо 832.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
техн.план подотдел 13 ш.pdf - 04.12.2023 11:24
техн.план подотдел 13 ф.pdf - 04.12.2023 11:24
техн.план подотдел 13 с.pdf - 04.12.2023 11:24
Заповед обект № 244904.pdf - 04.12.2023 11:24
Заповед-Обект-244904.doc - 04.12.2023 11:24
документация обект № 244904.pdf - 04.12.2023 11:24
Документация за участие-Обект-244904.doc - 04.12.2023 11:24
 
Резултати
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 70304.52 лева без ДДС.