"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244903
№ търг EТ02212
Първа дата 20.12.2023 11:00
Втора дата 21.12.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 170902.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 244903
Дървесен вид Топола
Едра 1663 куб.м.
Средна 188 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 124 куб.м.
Общо 2023.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
техн.план подотдел 10г.pdf - 04.12.2023 10:31
техн.план подотдел 10 ш.pdf - 04.12.2023 10:31
техн.план подотдел 10 д.pdf - 04.12.2023 10:31
техн..план подотдел 10 ф.pdf - 04.12.2023 10:31
Заповед-Обект-244903.doc - 04.12.2023 10:31
Заповед обект № 244903.pdf - 04.12.2023 10:31
Документация за участие-Обект-244903.doc - 04.12.2023 10:31
документация обект № 244903.pdf - 04.12.2023 10:31
 
Резултати
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 193119.26 лева без ДДС.
На второ място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 189701.22 лева без ДДС.