"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2418
№ търг EТ02622
Първа дата 05.06.2024 10:00
Втора дата 06.06.2024 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 579600.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2418
Дървесен вид Черенбор, Бряст, Явор, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 5000 куб.м.
Общо 5000.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ТП ДЛС КАРАКУЗ -продажба на прогнозни количества дървесина натоварена на тир -обект 2418.rar - 16.05.2024 15:31