"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
Централно Управление / Обект №: 230006ЦУ
№ търг EТ02029
Първа дата 20.09.2023 10:00
Втора дата 21.09.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 644346.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 230006ЦУ
Дървесен вид Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Гледичия , Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 730 куб.м.
Средна 695 куб.м.
Дребна 86 куб.м.
ОЗМ 284 куб.м.
Дърва за огрев 9402 куб.м.
Общо 11197.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Проект на договор.doc - 04.09.2023 10:40
Заявление - Приложение 1.docx - 04.09.2023 10:40
Декларация - Приложение 4.docx - 04.09.2023 10:40
Декларация - Приложение 3.docx - 04.09.2023 10:40
Административни сведения - Приложение 2.docx - 04.09.2023 10:40
Документация.docx - 04.09.2023 10:39
Заповед за ел.търг обект 230006 ЦУ.docx - 04.09.2023 10:39
ТП ДЛС Росица2.pdf - 04.09.2023 10:39
ТП ДЛС Росица1.pdf - 04.09.2023 10:39
ТП ДЛС Дунав.pdf - 04.09.2023 10:39
ТП ДЛС Воден2.pdf - 04.09.2023 10:39
ТП ДЛС Воден1.pdf - 04.09.2023 10:39
ТП ДГС Силистра.pdf - 04.09.2023 10:38
ТП ДГС Сеслав2.pdf - 04.09.2023 10:38
ТП ДГС Сеслав1.pdf - 04.09.2023 10:38
ТП ДГС Свищов.pdf - 04.09.2023 10:38
ТП ДГС Разград.pdf - 04.09.2023 10:38
ТП ДГС Плачковци.pdf - 04.09.2023 10:38
ТП ДГС Бяла 309 п (2).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 309 п (1).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 309 о (2).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 309 о (1).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 308 п (2).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 308 п (1).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 250 б (2).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 250 б (1).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 234 о (2).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 234 о (1).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 212 б (2).PDF - 04.09.2023 10:25
ТП ДГС Бяла 212 б (1).PDF - 04.09.2023 10:25
TП ДГС Елена.pdf - 04.09.2023 10:24
 
Резултати
На първо място Свилоцел ЕАД, с предложена цена в размер на 644346.00 лева без ДДС.