"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2351
№ търг EТ01863
Първа дата 08.06.2023 09:00
Втора дата 09.06.2023 09:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 6225.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2351
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка
Едра 31 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 33.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 22.05.2023 14:54
Документация.doc - 22.05.2023 14:53
Заповед 118_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 14:53
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:53