"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2367
№ търг EТ02091
Първа дата 30.11.2023 10:00
Втора дата 01.12.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 29106.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02091 от 30.11.2023 10:00 е прекратена на 16.11.2023 15:30 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2367
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Сребролистналипа, Шестил
Едра 101 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 420.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z. 254.pdf - 16.11.2023 15:30
Други условия .doc - 14.11.2023 16:11
Заявление.doc - 14.11.2023 16:11
проект на договор.doc - 14.11.2023 16:11
Z.252.pdf - 14.11.2023 16:11
декларации.doc - 14.11.2023 16:11