"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2314
№ търг EТ02147
Първа дата 07.12.2023 10:00
Втора дата 08.12.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 13583.50 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2314
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 105.12 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 105.12 куб.м.
 
Документация към процедурата
Продажба на добита дървесина в ДГТ обект № 2314.rar - 20.11.2023 16:53