"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2411
№ търг EТ02281
Първа дата 28.12.2023 13:00
Втора дата 02.01.2024 13:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 23212.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02281 от 28.12.2023 13:00 е прекратена на 02.01.2024 13:40 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2411
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 53 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 288 куб.м.
Общо 357.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2411.rar - 12.12.2023 15:14