"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2421
№ търг EТ02433
Първа дата 27.02.2024 10:30
Втора дата 28.02.2024 09:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 10834.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2421
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 29 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 125 куб.м.
Общо 204.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2421.pdf - 15.02.2024 10:57
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2421.doc - 12.02.2024 15:44
Z. 17.pdf - 12.02.2024 15:44
 
Резултати
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 10834.00 лева без ДДС.