"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2484
№ търг EТ02612
Първа дата 31.05.2024 11:30
Втора дата 04.06.2024 11:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 6126.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2484
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Клен
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 123 куб.м.
Общо 123.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ 2484.pdf - 20.05.2024 12:57
zapoved tehn.plan.doc - 20.05.2024 12:56
ЕТ2484.rar - 09.05.2024 15:32
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 5876.00 лева без ДДС.
На второ място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 6120.00 лева без ДДС.