"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2321-1
№ търг EТ01752
Първа дата 24.02.2023 12:00
Втора дата 27.02.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 33565.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2321-1
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 84 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 56 куб.м.
Общо 215.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1,-2325-1.doc - 07.02.2023 14:32
Z.16.pdf - 07.02.2023 14:32
 
Резултати
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 33565.00 лева без ДДС.