"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2479MT
№ търг EТ02557
Първа дата 30.05.2024 12:30
Втора дата 03.06.2024 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 29535.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ET2479MT
Дървесен вид Бук
Едра 137 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 209 куб.м.
Общо 402.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2479MT.rar - 09.05.2024 14:56
 
Резултати
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 29535.00 лева без ДДС.