"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326
№ търг EТ01762
Първа дата 15.03.2023 09:30
Втора дата 16.03.2023 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 17410.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2326
Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 456.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
TP 2326.pdf - 27.02.2023 15:14
ДГС Елена_открит_конкурс- 2326 -2327.doc - 27.02.2023 15:14
Z.36.pdf - 27.02.2023 15:14
 
Резултати
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 17410.00 лева без ДДС.