"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354
№ търг EТ01866
Първа дата 08.06.2023 10:30
Втора дата 09.06.2023 10:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 6995.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01866 от 08.06.2023 10:30 е прекратена на 08.06.2023 14:13 на основание Не е регистриран нито един учасник.
 
Данни за дървесина
Обект № 2354
Дървесен вид Черенбор
Едра 8 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 22.05.2023 15:34
Документация.doc - 22.05.2023 15:34
Заповед 121_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 15:29
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 15:29