"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2477
№ търг EТ02556
Първа дата 31.05.2024 10:30
Втора дата 04.06.2024 10:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 8919.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ET2477
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация
Едра 26 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 109 куб.м.
Общо 164.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ 2477.pdf - 20.05.2024 12:56
zapoved tehn.plan.doc - 20.05.2024 12:55
ЕТ2477.rar - 09.05.2024 15:29
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 8419.00 лева без ДДС.
На второ място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 8419.00 лева без ДДС.