"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2365-1
№ търг EТ02074
Първа дата 21.11.2023 12:30
Втора дата 22.11.2023 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 11992.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2365-1
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен
Едра 8 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 108 куб.м.
Общо 120.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2365-1.doc - 03.11.2023 15:03
Z .247.pdf - 03.11.2023 15:03
 
Резултати
На първо място Тил лес ЕООД, с предложена цена в размер на 11992.00 лева без ДДС.