"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2314МТ
№ търг EТ01771
Първа дата 29.03.2023 09:30
Втора дата 30.03.2023 09:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 67855.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2314МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен
Едра 69 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 808 куб.м.
Общо 885.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Разяснение - 15.03.2023 10:25
Приложения - 10.03.2023 15:32
Приложения - 10.03.2023 14:31
Заповед за откриване - 10.03.2023 14:26
Документация - 10.03.2023 14:26
 
Резултати