"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323-1
№ търг EТ01754
Първа дата 24.02.2023 13:00
Втора дата 27.02.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 40115.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2323-1
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша
Едра 33 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 250 куб.м.
Общо 353.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:34
Z.16.pdf - 07.02.2023 14:34
 
Резултати
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 40115.00 лева без ДДС.