"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354
№ търг EТ02037
Първа дата 29.09.2023 11:30
Втора дата 02.10.2023 11:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 6525.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02037 от 29.09.2023 11:30 е прекратена на 29.09.2023 14:07 на основание Не е подадена нито една оферта за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № 2354
Дървесен вид Черенбор
Едра 8 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2354 Технологични планове.pdf - 13.09.2023 15:06
2354 Документация.doc - 13.09.2023 15:06
Заповед 183_13.09.2023 г..pdf - 13.09.2023 15:06
Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 15:05