"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2340
№ търг EТ02038
Първа дата 26.09.2023 09:30
Втора дата 27.09.2023 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 8508.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02038 от 26.09.2023 09:30 е прекратена на 28.09.2023 08:41 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2340
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен
Едра 6 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 229 куб.м.
Общо 236.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2340,.doc - 08.09.2023 15:46
Z.191.pdf - 08.09.2023 15:37