"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2366
№ търг EТ02090
Първа дата 30.11.2023 09:30
Втора дата 01.12.2023 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 8142.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02090 от 30.11.2023 09:30 е прекратена на 16.11.2023 15:30 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2366
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 140 куб.м.
Общо 140.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z. 253.pdf - 16.11.2023 15:28
Други условия .doc - 14.11.2023 16:10
Заявление.doc - 14.11.2023 16:10
проект на договор.doc - 14.11.2023 16:10
Z.252.pdf - 14.11.2023 16:10
декларации.doc - 14.11.2023 16:10