"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Свищов / Обект №: 24001 ОБ
№ търг EТ02452
Първа дата 27.02.2024 10:30
Втора дата 28.02.2024 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 26865.05 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 24001 ОБ
Дървесен вид Топола
Едра 219.15 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 8.1 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 227.25 куб.м.
 
Документация към процедурата
Декларации и приложения Обект 24001 ОБ.docx - 12.02.2024 14:48
Технологични планове Обект 24001 ОБ.pdf - 12.02.2024 14:44
Заповед Обект 24001 ОБ.pdf - 12.02.2024 14:44
Документация Обект 24001 ОБ.pdf - 12.02.2024 14:44
 
Резултати
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 26865.05 лева без ДДС.