"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2315МТ
№ търг EТ01772
Първа дата 29.03.2023 10:00
Втора дата 30.03.2023 10:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 24395.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2315МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 30 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 267 куб.м.
Общо 338.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Разяснение - 15.03.2023 10:26
Приложения - 13.03.2023 14:48
Приложения - 13.03.2023 14:48
Приложения - 13.03.2023 14:48
Приложения - 13.03.2023 14:48
Документация - 10.03.2023 14:27
Заповед за откриване - 10.03.2023 14:27
 
Резултати