"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2402
№ търг EТ02231
Първа дата 20.12.2023 10:00
Втора дата 21.12.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 107140.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2402
Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа
Едра 470 куб.м.
Средна 204 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 253 куб.м.
Общо 1006.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Протокол документи ЕТ2402.pdf - 11.01.2024 13:42
Договор ЕТ2402 Ивел.pdf - 11.01.2024 13:42
Протокол ЕТ2402.pdf - 21.12.2023 13:27
ЕТ2402.rar - 04.12.2023 10:34
Заповед предварителна продажба ЕТ2402.pdf - 04.12.2023 10:32
Документация ЕТ 2402 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:32
 
Резултати
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 107140.00 лева без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 107140.00 лева без ДДС.