"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2416
№ търг EТ02427
Първа дата 28.02.2024 11:00
Втора дата 29.02.2024 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 36147.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2416
Дървесен вид Акация
Едра 87 куб.м.
Средна 310 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 695 куб.м.
Общо 1145.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 12.02.2024 09:17
Документация - 12.02.2024 09:17
Приложения - 08.02.2024 10:19
 
Резултати
На първо място Ай-ем-си груп ЕООД, с предложена цена в размер на 36060.00 лева без ДДС.