"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349
№ търг EТ02035
Първа дата 29.09.2023 10:30
Втора дата 02.10.2023 10:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 8876.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2349
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Мъждрян
Едра 8 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 57 куб.м.
Общо 137.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2349 Технологични планове.pdf - 13.09.2023 14:42
2349 Документация.doc - 13.09.2023 14:42
Заповед 181_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 14:41
Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 14:41