"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2302ОГ
№ търг EТ01888
Първа дата 12.06.2023 09:00
Втора дата 13.06.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 14227.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2302ОГ
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Трепетлика
Едра 7 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 200 куб.м.
Общо 218.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ТП_2302ОГ.pdf - 23.05.2023 11:51
ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ 2302ОГ.pdf - 23.05.2023 11:50
ДОКУМЕНТАЦИЯ_2302ОГ.pdf - 23.05.2023 11:50
 
Резултати
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 14227.00 лева без ДДС.