"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
Централно Управление / Обект №: 202301ЦУ
№ търг EТ02030
Първа дата 20.09.2023 10:30
Втора дата 21.09.2023 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 952800.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 202301ЦУ
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 7940 куб.м.
Общо 7940.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Декларация - Приложение 3.docx - 04.09.2023 11:14
Декларация - Приложение 4.docx - 04.09.2023 11:14
Заявление - Приложение 1.docx - 04.09.2023 11:14
Проект на договор за обект 202301.doc - 04.09.2023 11:14
Административни сведения - Приложение 2.docx - 04.09.2023 11:14
Документация за обект 202301.docx - 04.09.2023 11:14
Заповед за обект 202301.docx - 04.09.2023 11:09
 
Резултати
На първо място Свилоцел ЕАД, с предложена цена в размер на 952800.00 лева без ДДС.