"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2407
№ търг EТ02451
Първа дата 27.02.2024 10:00
Втора дата 28.02.2024 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 7943.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2407
Дървесен вид Топола
Едра 56 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 68.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове Обект 2407.pdf - 12.02.2024 12:55
Заповед Обект 2407.pdf - 12.02.2024 12:55
Документация Обект 2407.pdf - 12.02.2024 12:55
Декларации и Приложения Обект 2407.docx - 12.02.2024 12:55
 
Резултати
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 7943.00 лева без ДДС.