"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314-1
№ търг EТ01880
Първа дата 08.06.2023 10:00
Втора дата 09.06.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 301319.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2314-1
Дървесен вид Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 1792 куб.м.
Средна 373 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Дърва за огрев 731 куб.м.
Общо 3002.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 23.05.2023 10:44
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:44
Документация - 23.05.2023 10:44