"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2482
№ търг EТ02611
Първа дата 31.05.2024 11:00
Втора дата 04.06.2024 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 27852.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2482
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Полскиклен, Череша, Шестил
Едра 54 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 484 куб.м.
Общо 545.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ2482.pdf - 20.05.2024 12:56
zapoved tehn.plan.doc - 20.05.2024 12:56
ЕТ2482.rar - 09.05.2024 15:31
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 26752.00 лева без ДДС.