"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2403ET
№ търг EТ02600
Първа дата 29.05.2024 09:00
Втора дата 30.05.2024 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 25900.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2403ET
Дървесен вид Черенбор
Едра 180 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 38 куб.м.
Общо 281.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
корегираща заповед.pdf - 27.05.2024 16:09
2403.pdf - 13.05.2024 11:30
ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:30
ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:30
 
Резултати
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 25900.00 лева без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 25900.00 лева без ДДС.