"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244902
№ търг EТ02211
Първа дата 20.12.2023 10:00
Втора дата 21.12.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 159047.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 244902
Дървесен вид Топола
Едра 1558 куб.м.
Средна 151 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 112 куб.м.
Общо 1868.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
техн.план подотдел 9 о.pdf - 04.12.2023 10:15
техн.план подотдел 9 ж.pdf - 04.12.2023 10:15
техн.план подотдел 9 б.pdf - 04.12.2023 10:15
Заповед-Обект-244902.doc - 04.12.2023 10:15
заповед обект № 244902.pdf - 04.12.2023 10:15
Документация за участие-Обект-244902.doc - 04.12.2023 10:15
документация обект № 244902.pdf - 04.12.2023 10:15
 
Резултати
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 159047.00 лева без ДДС.