"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2318МТ
№ търг EТ01775
Първа дата 29.03.2023 11:30
Втора дата 30.03.2023 11:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 36587.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2318МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен
Едра 68 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 403 куб.м.
Общо 482.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Разяснение - 15.03.2023 10:27
Приложения - 13.03.2023 10:18
Приложения - 13.03.2023 10:18
Приложения - 13.03.2023 10:18
Приложения - 10.03.2023 15:23
Приложения - 10.03.2023 15:23
Приложения - 10.03.2023 15:23
Документация - 10.03.2023 14:29
Заповед за откриване - 10.03.2023 14:28