"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 230001
№ търг EТ01785
Първа дата 05.04.2023 09:00
Втора дата 06.04.2023 09:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 28423.45 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 230001
Дървесен вид Гледичия 
Едра 180.27 куб.м.
Средна 17.08 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 197.35 куб.м.
 
Документация към процедурата
Условия за провеждане на процедурата.doc - 17.03.2023 15:48
Проекто-Договор.doc - 17.03.2023 15:48
Декларации-ценово-административни сведения.doc - 17.03.2023 15:48
Заглавна -документация обект № 230001.pdf - 17.03.2023 15:47
Заповед обект № 230001.pdf - 17.03.2023 15:47