"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2414 ЕТ
№ търг EТ02438
Първа дата 27.02.2024 10:00
Втора дата 28.02.2024 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 45251.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2414 ЕТ
Дървесен вид Благун, цер, Акация
Едра 240 куб.м.
Средна 145 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 215 куб.м.
Общо 616.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об 2414 ЕТ.rar - 08.02.2024 23:44
 
Резултати
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 45251.00 лева без ДДС.