"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2407
№ търг EТ02236
Първа дата 20.12.2023 12:30
Втора дата 21.12.2023 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 79723.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02236 от 20.12.2023 12:30 е прекратена на 22.12.2023 08:31 на основание чл.74е,ал.2,т.7 от НУРВИДГТ
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2407
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Сребролистналипа
Едра 46 куб.м.
Средна 420 куб.м.
Дребна 75 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1321 куб.м.
Общо 1862.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ2407.rar - 04.12.2023 11:08
Заповед Продажба на корен ЕТ2407.pdf - 04.12.2023 11:07
Документация ЕТ 2407 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:07
 
Резултати
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 112400.00 лева без ДДС.
На второ място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 112400.00 лева без ДДС.