"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2403
№ търг EТ02232
Първа дата 20.12.2023 10:30
Втора дата 21.12.2023 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 176098.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2403
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 346 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 1310 куб.м.
Общо 1765.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Протокол документи ЕТ2403.pdf - 09.01.2024 11:08
Договор ЕТ 2403 Еколес.pdf - 09.01.2024 11:08
Протокол ЕТ2403.pdf - 21.12.2023 13:27
ЕТ2403.rar - 04.12.2023 10:37
Заповед предварителна продажба ЕТ2403.pdf - 04.12.2023 10:37
Документация ЕТ 2403 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:37
 
Резултати
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 177859.00 лева без ДДС.