"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2409МТ
№ търг EТ02083
Първа дата 01.12.2023 12:30
Втора дата 04.12.2023 12:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 65431.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2409МТ
Дървесен вид Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 122 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 767 куб.м.
Общо 901.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:08
Приложения - 14.11.2023 11:32
Документация - 14.11.2023 11:32
 
Резултати
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 65431.00 лева без ДДС.