"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2316МТ
№ търг EТ01773
Първа дата 29.03.2023 10:30
Втора дата 30.03.2023 10:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 37005.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316МТ
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 71 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 424 куб.м.
Общо 509.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Разяснение - 15.03.2023 10:26
Приложения - 10.03.2023 15:22
Документация - 10.03.2023 14:28
Заповед за откриване - 10.03.2023 14:28
 
Резултати