"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2474
№ търг EТ02552
Първа дата 30.05.2024 12:00
Втора дата 03.06.2024 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 52558.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ET2474
Дървесен вид Смърч, Бук
Едра 199 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Дърва за огрев 334 куб.м.
Общо 694.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2474.rar - 09.05.2024 15:02
 
Резултати
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 52558.00 лева без ДДС.