"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2413МТ
№ търг EТ02087
Първа дата 01.12.2023 14:30
Втора дата 04.12.2023 14:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 25727.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2413МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Полскиясен
Едра 53 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 265 куб.м.
Общо 361.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:10
Приложения - 14.11.2023 11:34
Документация - 14.11.2023 11:34