"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2433
№ търг EТ02627
Първа дата 31.05.2024 09:30
Втора дата 03.06.2024 09:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 24198.48 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02627 от 31.05.2024 09:30 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2433
Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 145 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 365.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Uslovia_taen_targ_prodajba_2433.doc - 15.05.2024 08:51
zaglavna.docx - 15.05.2024 08:51
Zap_2433.doc - 15.05.2024 08:51
159-в.pdf - 15.05.2024 08:51
dekl 18.doc - 15.05.2024 08:51
dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:51
ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:51