"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2350
№ търг EТ01862
Първа дата 07.06.2023 12:00
Втора дата 08.06.2023 12:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 5616.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2350
Дървесен вид Мъждрян, Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 156 куб.м.
Общо 156.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологичен план.pdf - 22.05.2023 14:46
Документация.doc - 22.05.2023 14:45
Заповед 117_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 14:44
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:44