"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2401ET
№ търг EТ02599
Първа дата 29.05.2024 08:30
Втора дата 30.05.2024 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 73020.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2401ET
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 112 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 863 куб.м.
Общо 985.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
корегираща заповед.pdf - 27.05.2024 16:08
ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:29
ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:27
обект1 (1).pdf - 13.05.2024 11:26
 
Резултати
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 73020.00 лева без ДДС.