"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2424
№ търг EТ02436
Първа дата 27.02.2024 12:00
Втора дата 28.02.2024 12:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 8372.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2424
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян
Едра 25 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 180 куб.м.
Общо 219.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ 2424.pdf - 15.02.2024 10:47
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2418 2419 2420 2422 2423 2424.doc - 12.02.2024 14:42
Z.16.pdf - 12.02.2024 14:42
 
Резултати
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8104.00 лева без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 8372.00 лева без ДДС.