"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334
№ търг EТ02032
Първа дата 29.09.2023 09:00
Втора дата 02.10.2023 09:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 11276.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02032 от 29.09.2023 09:00 е прекратена на 29.09.2023 13:34 на основание Не е подадена нито една оферта за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № 2334
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 121 куб.м.
Общо 172.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2334 Технологичен план.pdf - 13.09.2023 13:48
2334 Документация.doc - 13.09.2023 13:47
Заповед 178_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 13:47
Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 13:47