"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322
№ търг EТ01748
Първа дата 24.02.2023 10:00
Втора дата 27.02.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 1824.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2322
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 42 куб.м.
Общо 48.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
TP 2322.pdf - 14.02.2023 09:31
ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:41
Z.15.pdf - 07.02.2023 11:41
 
Резултати
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 1824.00 лева без ДДС.