"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2406МТ
№ търг EТ02080
Първа дата 01.12.2023 11:00
Втора дата 04.12.2023 11:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 78091.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2406МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен
Едра 237 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 826 куб.м.
Общо 1078.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:03
Документация - 14.11.2023 11:30
Приложения - 14.11.2023 11:30